Svjesno i nesvjesno

 

                                            

Svjesno i nesvjesno

       Svjesno je onaj dio u mozgu, koji prima sve informacije iz svog okoliša i vlastitog tijela. Na osnovu toga mozak neprekidno razmišlja, analizira i stavlja u funkciju sve ono što čovjek svojom voljom koristi za svoj opstanak i ostva-rivanje svojih životnih ciljeva. Pored svjesnog u mozgu se nalazi i ono, što je u njemu već i prije rođenja u pohranjeno, i što se tijekom života samo dopunjuje.

       Za razliku od svjesnog, u mozgu postoji i nesvjesno, koje je značajno po to-me, što ono kontrolira ne samo one funkcije u tijelu koje automatski obavljaju određenu radnju, kao što je otkucaj srca, disanje, krvotok i slično, nego i po to-me, što se brine za ispravnost rada i svih ostalih organa u tijelu. Pa kada se na bilo kojemu od njih pojavi neki problem, nesvjesno odmah poduzima odre-đene radnje za njegovo vraćanje u normalno stanje. Na primjer, kada netko slomi no-gu ili se poreže, liječnici mu samo stave gips ili ranu zašiju, a sve ostalo obavlja sam organizam. Takvo samoizlječenje u svakodnevnom životu pa i medicini, sus-reće se i pod imenom autosugestija.

       Koliko je samoizlječenje putem autosugestije uspješno vidi se i po tome, što neki pacijent, koji je bolovao od neizlječive bolesti, poslije dužeg vremena pono-vo dolazi svome liječniku, koji ne može vjerovati svojim očima, jer je njegov kar-tom već davno odložen među umrle. Ili, kada oboljeli vjernici dolaze na svetišta Mariju Bistricu ili Međugorje, oni se osjećaju mnogo bolje nego ranije, pa neki od njih na taj način uspijevaju postići i potpuno samoizlječenje.

       Autosugestija se danas javlja uglavnom vjerovanjem u liječnike i njihove lije-kove, ali neki liječnici u suvremenoj medicini se već služe i propisivanjem lažnih lijekova (placeba), s kojima pacijentu uspijevaju otklo-niti bol i pospješiti samo-izlječenje.

          Nesvjesni dio mozga mi možemo stavljati u funkciju i putem svoga glasa ili govora pri čemu šaljemo zahtjev ili zamolbu za pomoć za ono što nam je potreb-no. Takav zahtjev ili zamolbu nesvjesnom dijelu mozga, uvijek treba upućivati smireno i opušteno, sa višestrukim ponavljanjem i do 20 puta, a riječi ili rečenice treba izgovarati tiho, ali dovoljno jako, da se pri tom čuje i vlastiti glas.

       I kod svjesnog i kod nesvjesnog djelovanja mozga, mišljenje i razmišljanje uvijek završava nekim zaključkom ili odlukom, koji se putem živčanog sustava, leđne moždine i živaca, šalje pojedinim organima na izvršenje.

       Sa nesvjesnim dijelom mozga uvijek treba biti strpljiv, jer samo upornost do-vodi do dobrog rezultata. Kada nesvjesni dio mozga neku želju ili zamolbu jed-nom prihvati, to ne treba više mnogo puta ponavljati, nego samo kratko os-vježiti. Pozitivni odgovor će tada, ukoliko se ne radi o već suviše oštećenom or-ganu, vjerojatno brzo stići.

                Zahtjevi ili zamolbe mozgu nesvjesnog mogu biti:

Neka se svakoga dana sve bolje osjećam

Neka mi se u tijelu ne javlja nikakav stres

Neka mi se poboljšava pamćenje i koncentracija

                 Ili još konkretnije:

Neka mi se poboljšava očni vid

Neka mi se ne javlja glavobolja

Neka mi se ne javlja vrtoglavica

Neka mi se održava dobar krvni tlak

Neka mi se održava dobar šećer u krvi

Neka mi se poboljšava probava

Neka me ne bole leđa

Neka mi se ne javljaju bolovi u nogama

Neka ne gubim ravnotežu u hodu

Neka mi se vrati dobar san

Ja ću zaspati, ja ću zaspati

                 i slično.

Svakom od ovih zahtjeva može se i dodavati:

Ja to želim! Ja to mogu! Ja to hoću!.

       Kada nesvjesni dio mozga neku želju ili zamolbu jednom primi, to ne treba kao u početku mnogo puta ponavljati, nego samo kratko osvježiti.

      O takvom načinu liječenja, već je u svijetu objavljeno više knjiga, jer je tu vrlo upješnu metodu psihoterapije samopoboljšanja, zasnovanu na optimističkoj auto-sugestiji, još odavno predstavio francuski psiholog i apotekara Emila Kue, Nje-gove glavne postavke jesu:

   - Da se može pozitivno utjecati na zdravlje i sreću pojedinca!        
   - Da uvijek nakon ustajanja treba zatvoriti oči i što opuštenije dvadesetak puta ponavljate, poluglasno, ali tako da se čuje i vlastiti glas, slijedeću rečenicu: „Sva-koga dana, u svakom pogledu, meni je sve bolje i bolje!“

       Takva Kueova metoda  je jednostavna laka i besplatna, a otkriva, da se na taj način uspostavlja jedan nesvjesni proces, koji dovodi do realizacije onoga što čovjek izgovara. Kue smatra, i da je to strogo razdvajanje volje od autosugestije, jer voljno djelovanje se zasniva na svjesnom naporu, dok se ovakav autosu-gestivni način odvija i bez ikakvog napora.

       Kue je liječio mnoge pacijente, i potvrđeno je da je stopa izlječenja s tom metodom uvijek bila vrlo velika, što i ja na  osnovu svog vlastitog iskustva, ta-kođer potvrđujem. Premda još uvijek ima i manji broj onih koji takav način lije-čenja osporavaju, ali to su uglavnom proizvođači lije-kova i neki svećenici.  

       I kod ove Kueove metode liječenja, poruke koje se šalju u nesvjesni dio moz-ga, podložne su bržem ili sporijem zaboravljanju, jednako kao i u svjesnom dijelu mozga. 

                                                                              Ivan Enc