Temeljna energija Svemira i planeta Zemlja

 "TEMELJNA ENERGIJA SVEMIRA
          I PLANETA ZEMLJA"

Predgovor

         Iako smo ponosni na sve ovo što o ovome svijetu u kojemu živimo znamo, često i ne shvaćamo koliko je to površno pa i netočno. Otuda i stalna potreba za novim rješenjima i otkrićima. Mnoge stvari u suvremenoj znanosti nisu stvarne činjenice, nego samo teorijska naga-đanja ili hipoteze. Za sva znanstvena otkrića važno je prije svega ono, što mi na ovaj ili onaj način vidimo, pri čemu mnoge pojave uopće nisu takve kakve u stvari jesu, nego takve kakve ih mi opažamo.

         Ova knjiga samo je nastavak rada ovog autora u teorijskoj fizici započetog još 1996. godine sa knjigom "Jedinstveni model materije" koji je nastavljen knjigom "Nova teorija o postanku Sve-mira i života na planetu Zemlja". Ova knjiga objavljena je u više izdanja sa stalnim dopunama i izmjenama..

         Kako je u teorijskoj fizici nezadovoljstvo s postojećom znanošću sve više raslo, manje u opisu vidljivog svijeta, a više u opisu njegovog građevnog materijala sa mini subatomskim česticama, pa u tom pogledu i ova knjiga predstavlja značajan iskorak naprijed. Pri tome je autoru ove knjige još uvijek neobjašnjivo, zbog čega znanost nikada do sada nije obratila potrebnu pozornost na najvažniju i najrasprostranjeniju energiju u prirodi, koja to stvarno  zaslužuje, a to je toplina. 

         Zbog toga ova knjiga znatno mijenja mnoge predodžbe o svijetu u kojemu živimo, prije na području prirodnih znanosti, pri čemu se u njoj javljaju mnogi novi pogledi, koji se svim čitateljima i ne moraju svid-jeti, ali kako jedan od najvećih filozofa proteklog  stoljeća  Karl Raimund Popper kaže: "Ne treba se uvijek držati znanja kojega imamo, nego tražiti i nove sponaje, pa tek onda kada ljudi te nove spoznaje prihvate kao istinu, one postaju korisne!"

                                                                                                                         Autor