Članci dopuna

 

I NAPOČETKU BIJAŠE - TOPLINA

       Već se i u starim civilizacijama postavljalo pitanje što je Svemir i kako je on nastao. Sve teorije o tome u prošlosti bile su u skladu s ta-dašnjim znanjima i spoznajama. Prve pisane podatke o tome ostavio nam je Mojsije u svojoj knjizi o postanku prije 3.526 godina, u kojoj je stvaranje Svemira i svijeta u njemu pripisao samo "Riječi Božjoj".

       Iako je i Mojsiju već i tada sigurno bilo jasno, da je i prije toga moralo postojati nešto od čega je i sam Bog nastao, ali on nije dublje u to ulazio, samo je opisao Boga kao glavnog izvršitelja te nepoznate sile. Zbog toga ni židovstvo ni kršćanstvo nikada nisu željeli raspravljati o tome, kako je Bog nastao i tko je njega stvorio!

       Zanimljivo da nitko poslije Mojsija, čak ni oni koji su pisali Bib-liju, nikada nisu razmišljali o tome, kakva je to bila stvaralačka sila koja se nalazila u Riječi Božjoj. To čak ni do danas nikome nije palo napamet, da je to obična svakodnevna toplina, koja se javlja ne samo u svom razrijeđenom i poluzgusnutom, nego i u potpuno zgusnutom ob-liku,  od kojega su  načinjene i sve stvari koje nas okružuju.

.

Nikola Tesla

       Po Nikoli Tesla, najprije je bila energija, a zatim  materija ili tvar. To Teslino zapažanje je točno, ali pogreška je u tome, što Tesla za te-meljnu energiju od koje se sastoji Svemir i sve u njemu, nije odabrao toplinu, nego samo jedan njen oblik djelovanja - svjetlost.

       Zbog čega je Tesla načinio takav izbor? Tesla je to vjerojatno uči-nio zbog toga, što se svjetlost u prirodi vrlo agresivno javlja u obliku munja i gromova, te elektromagnetskog zračenja koje je vidljivo ljud-skom oku.

       Pored toga, u tadašnjoj fizici već je bilo poznato, da svjetlost stva-raju takozvani fotoni, koji se javljaju i u svom čestičnom i svom val-nom obliku, dok za toplinu nisu postojale još nikakve čak ni teorijske pretpostavke, da se i toplina sastoji od čestice mase, koje se također jaljaju u svom čestičnom i valnom obliku, pri čemu mogu sadržavati i neusporedivo veću temperaturu i energetsku sposobnost obavljanja rad-nje, od čestica i valova svjetlosti.

.      Takav Teslin izbor načinio je i veliku štetu razvoju cjelokupne te-orijske znanosti, jer svjetlost kao temeljna energija Svemira nikada nije bez rezervno prihvaćena, pa izučavanje čestica i sila u standardnom mo-delu fizike, dalje nije išlo pravim putem, na koji upućuje i ova knjiga.         Čudno, da Nikola Tesla nije raumišljao i o tome, da sa Sunca svjetlost dolazi zbog njegove topline. Da sijalica sa užaarenom niti počinje emitirati svjetlost tek tada, kada se u niti pojavi toplina s veli-kom temperaturom.    

                                                                            Ivan Enc