Računalni pojmovnik

 

Zbog čega je nastao ovaj Računalni

pojmovnik
 

     Kad sam dobio na uporabu prvo računalo s programom na engleskom jeziku, sve što se pojavilo na njegovom zaslonu bilo mi je nepoznato. Tražio sam prijevod po raznim rječnicima, ali je to bio spor i mukotrpan posao, pa sam po­želio ovakav skraćeni pojmovnik, kojeg tada nigdje nije bilo. Nakon toga počeli su izlaziti jedan za drugim informatički rječnici s mnogo stranica i gomilom izraza, od kojih mi je samo mali broj, kao početniku, bio potreban.

Nikada nisam zaboravio te prve korake, pa sam pristu­pio pi­sanju ovog Pojmovnika. Njime se ne umanjuje uloga informatičkih rječnika, ali ovaj Pojmovnik svim početnicima, koji se koriste raču­nalnim programima na engleskom jeziku, sigurno može donijeti uš­tedu u vremenu i omogućiti brže pronalaženje onoga što im je pot­reb­no.

 

Naslovnica