Zeleni planet - farma svemirske civilizacije

alt

Odlomak

  Otkrivanje prave istine o
Zelenom planetu

      - Kako su naši znanstvenici otkrili što se na Zelenom planetu stvarno događa? - upita Honsan, kod druge posjete doktoru Sinkingu na otoku Sang.
      - Do tog otkrića, što se stvarno događa na Zelenom planetu, došlo se sasvim slučajno! - reče Sinking. - Naš brod Magma-20 vršio je neka istraživanja u galaktici Mliječna staza, i na povratku kroz Sunčevi sustav, zaustavio i u orbiti Zelenog planeta, koji ih je svojom plavom bojom neodoljivo privlačio. Pri tom su ugledali i dvije kiplonske letjelice, Sigme-17, koje su se nalazile u orbiti Zelenog planeta. Odmah su o tome poslali izvješće na Sten, nakon čega su i naši znanstvenici tamo projicirali jedan leteći tanjur Sigma-21, s uređajima za snimanje i prisluškivanje, da se utvrdi što se tamo stvarno događa.
      - Zbog čega je to naše znanstvenike zanimalo? - upita Honsan.
     - Robotske civilizacije uvijek traže neki nerazvijeni ili polurazvijeni planet s vodenom civilizacijom, koji bi mogli pretvoriti u svoju energetsku farmu. Zbog toga je i naša civilizacija na Stenu uvijek oprezna, iako se to nama ne može dogoditi! - reče Sinking.
      - Jesu li Koloidi tada otkrili i našu letjelicu Sigmu 21, koja je stigla u orbitu Zelenog planeta? - upita Honsan. 
      - Sigurno jesu! To se ne može prikriti. Ali i oni poštuju konvenciju, po kojoj je svemirski prostor zajednički, a svaki planet slobodan za promatranje. Samo uvijek u tome nastoje i omesti  posmatrača! - reče Sinking.
      - Kakva je razlika između naših letećih tanjura, Sigmi-21, i njihovih letećih tanjura Sigmi-17? - upita Honsan.
      - Njihovi leteći tanjuri, Sigme-17 su moderniji i pokretljviji od naših letjelica Sigmi-21, ali velikih razlika nema. Svaki leteći tanjur opremljen je standardnom i dodatnom opremom. U standardnu opremu ulaze: integrator i dezintegrator, uređaji za pogon letjelice, uređaji za upravljanje i navigaciju, radarski uređaji za osmatranje i snimanje, uređaji za prijem i odašiljanje tahionskih signala i  laserski uređaji za obranu i uništavanje lutajućih svemirskih tijela. Pored toga, na svakoj letjelici postoji gravitator i antigravitator, koji omogućavaju brzu promjenu smjera gibanja, kao i uređaj koji može svakog trenutka leteći tanjur učiniti nevidljivim. U dodatnoj opremi, obično se nalazi kamera za elektronsko snimanje, uređaji za primanje i pohranjivanje radio i TV emisija, komparator za prevođenje govora, te aparati za razna znanstvena mjerenja. Leteći tanjuri Koloida su opremljeni i posebnim uređajima za psihološko djelovanje! - reče Sinking. 
      - Mogu li Zemljani otkriti naše leteće tanjure, koji se nalaze u orbiti Zelenog planeta? - upita Honsan.
      - Mogu, ako oni ne uključe svoju zaštitu! - reče Sinking.- Ali na Zeleni planet dolaze i letjelice drugih, manje razvijenih civilizacija od naše, koje zanima život na Zelenom planetu, pa ponekad sobom odvode i pokojeg Zemljana!
      - Što Zemljani misle o tim letjelicama, koje s vremena na vrijeme opažaju u svom zračnom prostoru? - upita Honsan.
      - Njima nikako nije jasno kako takve letjelice mogu doći na Zeleni planet s udaljenosti od više milijuna svjetlosnih godina, jer Zemljani poznaju samo brzinu svjetlosti, pa sve uspoređuju s time. Oni ne poznaju ni thionske valove, koji su mnogostruko brži od brzine svjetlosti, kao ni to, da kroz svemirski prostor na velike udaljenosti, više ne polaze nikakvi metalni svemirski brodovi, nego se upućuju trodimenzionalni programi, koji se na licu mjesta materijaliziraju. Oni uzimaju kemijske elemente i sve ostalo tamo, gdje je program i upućen. Zbog toga Zemljani često opažaju krugove na svome tlu. Na Zelenom planetu čak ne znaju ni to, da se u tim svemirskim brodovima ne nalaze stvarni znanstvenici, nego njihove kopije! - reče Sinking.
      - Mogu li Zemljani proizvoditi kemijske elemente po želji u svojim laboratorijima? - upita Honsan.
      - Ne, oni ih još uvijek dobivaju iz kore planeta, u kojoj je za njihovo nastajanje potrebno ponekad i više milijuna godina. Za dobivanje kemijskih elemenata u laboratoriju, potrebno je dobro poznavanje ne samo atomne, nego i neatomne materije, a njihova znanja o tome još uvijek su vrlo oskudna!
      - Koje fizikalne zakone Zemljani sada poznaju? - upita Honsan.
      - Oni poznaju uglavnom samo one fizikalne zakone, koji se odnose na  krupne čestice i njihove nakupine. To je materija od koje se sastoji vidljivi svijet, koji oni mogu svojim čulima registrirati! Na izučavanju neatomne materije radi vrlo mali broj znanstvenika, iako svi znaju da takve materije ima najviše u svemiru. Ali za otkrivanje građevnog materijala atomne materije potrebni su ne samo složeni tehnički uređaji, nego i velika inventivnost, pa je pozornost većine tamošnjih znanstvenika okrenuta prema onim oblicima mase i energije, koji se mogu najlakše spoznati i upotrijebiti! - reče Sinking.

 
OSMO POGLAVLJE
Zemljani i religije

        Budući da je doktor Sinking često isticao veliki utjecaj religija na Zelenom planetu, Honsan ga zamoli da i o nastanku tih sustava vjerovanja nešto više kaže!
       - Religije su na Zelenom planetu nastajale na isti način kao i na drugim sličnim planetima! - reče Sinking. - Nakon odvajanja primata od životinjskog svijeta, kod njih se i dalje zadržao strah od prirodnih pojava, kao što su oluje, gromovi, poplave, potresi, požari. Kako su sve te prirodne pojave nastajale iz njima nepoznatih razloga, to ih je navodilo na zaključak, da s tim silama ipak netko mora upravljati. Za svaku od njih odabirali su ime ili naziv, pa je tako nastajao i sustav vjerovanja, s mnogo bogova i božica, koji se naziva mnogoboštvo!
       - Što se dalje događalo s tim mnogoboštvom? - upita Honsan.
       - Dok su primati živjeli još u rodovskim zajednicama, svaka od tih zajednica imala je svoje bogove i svoje vjerske obrede, koji su se razlikovali od bogova i vjerskih obreda u drugim rodovskim zajednicama. Kad su se te zajednice počele udruživati, radi lakšeg preživljavanja i obrane od neprijatelja, nastajali su i zajednički vjerski obredi, u kojima su se tada susretala različita vjerovanja. Osobe koje su vodili te obrede, počeli su tada osnivati Božanske obitelji, u kojima su svi članovi tih obitelji bili podvrgnuti jednakim pravilima u molitvi, slavlju i svemu ostalom. U početku su se takvi obredi održavali u skromnim hramovima od drva i kamena, ali njihovi duhovni vođe ili svećenici, počeli su poticati gradnju većih hramova za službu Božju. U te hramove vjernici su donosili poklone i podnosili žrtve, pa se svećenstvo u njima vrlo brzo bogatilo. Kako su na Zelenom planetu, nakon posljednjeg ledenog doba i dolaska Koloida počeli nastajati veliki gradovi i kraljevstva, s kojima je upravljala politika, i na tu politiku visoko svećenstvo je imalo vrlo veliki utjecaj. Još 3.200 zemaljskih godina, prije programiranja Isusa Krista, visoko svećenstvo u Egiptu dodjeljivalo je egipatskim vladarima auru svetosti, kako bi time i sebi osiguravali što bolji položaj u državnoj hijerarhiji. Za takve svete vladare gradile su se velebne grobnice i piramide, na kojima je u vrlo teškim uvjetima  radilo mnogo tisuća Zemljana  - reče Sinking.
        - Koliko je tada bilo tih vjerskih sustava ili religija na Zelenom planetu? - upita Honsan.
        - Takvi vjerski sustavi nastajali su gotovo istovremeno na svim razvijenijim područjima na Zelenom pla-netu - reče Sinking, te nabroji samo one najpoznatije: - Židovstvo, hinduizam, sikhizam, zoroastrizam, šintoizam, džainizam, konfucijanizam i budizam.
        - Po čemu su se te religije međusobno razlikovale? - upita Honsan.
       - U nekima od njih vjerovalo se u više bogova, dok su u drugima vjerovali samo u jednog boga, ili uopće ni-su vjerovali u njegovo postojanje! - reče Sinking. - Sve te religije nastajale su na osnovi običaja i legendi koje su tu postojale još od ranije. Ali bez obzira kakva su vjerovanja u njima bila, svaka od tih religija odigrala je značajnu ulogu u razvoju društva na Zelenom planetu. Pomoću njih Zemljani su tražili odgovore na sve ono što im je bilo nepoznato. Njima se objašnjavao postanak svijeta, tajne života i smrti, kao i sve ostalo. U okviru njih nastajala su pravila ponašanja i zakoni, koje su pri-mati uvijek prilagođavali svojim potrebama. Njima su se prenosile zapovijedi i zabrane koje su doprinosile sigurnosti i redu. Pravila stvorena u njima, koristila su se u odgoju djece do njihovog odraslog doba. Učili ih što smiju, a što ne smiju činiti! U građevinama, u koji-ma su se održavali vjerski obredi, sačuvani su mnogi vrijedni povijesni dokumenti i spomenici: pisma, slike i kipovi. Mnoge mudrosti stečene u jednom naraštaju prenosile su se putem religija na druge naraštaje. One su propovijedale dobrotu, samilost i pomoć bližnjemu, pa su ih primati rado prihvaćali. Inspirirani tim religijama, Zemljani su svojim umom i rukama stvarali mnoga vrijedna djela. Pokretala se i znanost, koja je počela tražiti prave istine o tome što je život, što je sudbina, što je smrt? Postavljala su se i pitanja kako je nastao svijet. Što je Svemir i tko s njime upravlja. Kako se treba odnositi prema tom stvoritelju i slično. Religije su postajale izvor inspiracija i kod svih oblika umjetnosti: arhitekture, glazbe, drame, plesa, pjesništva. One su uvijek pokušavale otrgnuti primate od prošlosti i pronaći put u novim uvjetima, bez čega bi mnoge generacije bile manje pripremljene za život, koji je na Zelenom planetu uvijek bio težak. Njima su se tješili i umirući, pa odricanje od religije za mnoge je značilo biti izgubljen u tom nepoznatom svijetu. A sve te religije bile su oblikovane tako, da su se bez teškoća mogle prenositi s jednog naraštaja na drugi, pri čemu nisu gubile ništa od svog prvotnog značaja. Njihovom širenju pogodovali su i načini na koje su se one provodile: svetkovine, obredi, hodočašća, mitovi, pripovijesti, kao i vjerski tekstovi, koji su s vremenom postali pravi autoritet! - reče Sinking.

DVANAESTO POGLAVLJE
Očekivanje Mesije i pojava
Isusa Krista

         Kako su Židovi poslije svega što im se događalo nakon odlaska iz pustinje Sinaj i babilonskog sužanjstava, sve više počeli sumnjati u to što im je Mojsije rekao, da su oni odabrani Božji narod, koji će i drugim narodima služiti kao uzor, pa da bi ih udobrovoljili, Koloidi su im prenijeli poruku kako mogu očekivati Božjeg poslanika, spasitelja ili Mesiju, koji će ih osloboditi rimske okupacije i ispraviti sve nepravde koje su im nanesene.
         Židovi su tada s velikim nestrpljenjem počeli očekivati dolazak tog Božjeg poslanika ili Mesije. Kako su većina Zemljana na Zelenom planetu bili robovi, s kojima su njihovi gospodari vrlo ružno postupali, naši znanstvenici na Stenu su ocijenili, da je to povoljni trenutak da se potakne rušenje tog okrutnog robovlasničkog sustava i pomogne Zemljanima. Za tu misiju odabrali su Židova po imenu Isus Krist! - reče Sinking. 
         - Je li Isus uspio u  rušenju tog robovskog  sustava  upita Honsan.
         - Uglavnom jest! Tome su doprinijele i neke druge okolnosti, ali Isusovo učenje o jednakosti svih ljudi, bilo je presudno!. 
         - Gdje se Isus rodio? - upita Honsan.
        - Isus se rodio u Betlehemu 1.180 godina poslije povratka Židova iz egipatskog sužanjstva. Cijeli život proveo je u Palestini. U trinaestoj godini, po posebnom židovskom obredu primljen je u svijet odraslog muškarca, i otada zajedno sa svojim poočimom Josipom, drvodjeljom, radi kao nadničar u Nazaretu i njegovoj okolici. U dvadeset šestoj godini napušta svoju već poveliku obitelj i svoje roditelje, pa kao propovjednik počinje putovati zemljom i tumačiti svoj nauk onako, kako ga je program vodio.
        - U kakvom okruženju je Isus započeo svoje djelovanje? - upita Honsan.
        - Isus je započeo svoje djelovanje u židovskoj državi, koja je bila pod rimskom okupacijom. Za održavanje svoje brojne vojske i činovništva, Rimljani su Židovima nametali velike poreze i druge namete, što je uglavnom padalo na teret robova i siromaha. Zbog toga se Isus u svojim govorima obraćao uglavnom njima i oni su ga rado slušali. Isus nije smio izravno napadati tadašnju izraelsku vlast, zbog toga je govorio o novom i boljemu svijetu, kao Kraljevstvu Božjem, u kojemu će svi Zemljani biti jednaki. Zbog mržnje koja je vladala između robova i njihovih gospodara, Isus je, kao temelj budućih međuljudskih odnosa proglašavao ljubav. S takvim govorima on je stjecao mnoge pristalice, ali i žestoke neprijatelje. Njegovo učenje smetalo je ne samo Rimljanima i izraelskim bogatašima, nego i državnim i vjerskim poglavarima, koji su zajedno sa Rimljanima u Izraelu dijelili vlast. Kad su se pod utjecajem Isusovih govora počeli javljati pobune i neredi, izraelska i rimska vlast pokrenuli su cijelu hajku protiv Isusa. Njegovo učenje izrugivali su i pravili smiješnim, pitajući, kako robovi i njihovi gospodari mogu biti jednaki? Tada su se Isusa počeli odricati čak i neki njegovi najbliži sljedbenici! - reče Sinking. 
         - Zbog čega je Isus nastupao pod okriljem vjere, kao da ga je Bog poslao? - upita Honsan.
         - Bio je to jedini način da se njegov nauk proširi, i da ga prihvati što veći broj Zemljana. S time je Isusovom učenju dat i potrebni autoritet! - reče Sinking.
        - Je li još netko pomagao Isusu u širenju njegovog nauka? - upita Honsan. 
         - Kad je Isusu bilo oko trideset godina, on okupio oko sebe malu družinu, koju je nazivao misionarima ili apostolima. Oni su ga svugdje pratili i pozivali Zemljane da ga slušaju. Bilo ih je dvanaest!
        - Na kojem području je Isusu najviše djelovao? - upita Honsan.
        - Isus je najviše djelovao u pokrajinama Galileji i Judeji, a svoje slobodno vrijeme najčešće je provodio na Nazaretskom jezeru. Zbog toga su skoro i svi njegovi učenici bili ribari, a i čuda koja je Isus pravio, događala su se upravo u tom galilejskom krajoliku - reče Sinking.
        - Je li Isus znao da je Zeleni planet okupiran, i da protiv sebe ima opasnog protivnika?
        - Sigurno je to znao! - reče Sinking. - On je osvješćivao primate i pozivao ih da se suprotstave svim oblicima zla, koje je tada vladalo na Zelenom planetu. A kako se ne samo po Izraelu nego i cijelom Rimskom Carstvu kretalo mnogo lažnih propovjednika i proroka, Isus je bio programiran i tako, da je mogao činiti i posebna djela: pretvarati vodu u vino, liječiti bolesnike, praviti hranu, izazivati i stišavati oluje, pa i oživljavati mrtve!
        - Na koji način je Isus pravio čuda? - upita Honsan.
        - Sve se u prirodi sastoji od energije, koja se može zgušnjavati u razne oblike mase - reče Sinking. - Za stvaranje nekih kemijskih elemenata na Zelenom planetu  potrebni su milijuni godina, dok se to na određeni način može obaviti za samo nekoliko minuta, pa je s tim znanjem Isus mogao pretvarati vodu u vino, stvarati hranu, oživljavati mrtve i sve ostalo.
        - Zbog čega Židovi nisu podržali Isusovo učenje, kad on nije propovijedao nikakvu novu vjeru, niti je osporavao njihovo vjerovanje u jednoga boga, premda je svuda naokolo vladalo mnogoboštvo? - upita Honsan.
      - Židovi nisu prihvatili Isusa kao Mesiju, jer on nije obavio ono što su oni očekivali, oslobodio Izrael od Rimske okupacije, pa ga je Veliko vijeće židovskog Hrama proglasilo lažnim prorokom i osudilo na smrt, a zatim predalo rimskom namjesniku da ga on osudi i pogubi!
       - Zašto članovima Velikog vijeća židovskog Hrama nije odgovaralo Isusovo učenje o Kraljevstvu Božjem i jednakost svih ljudi? - upita Honsan.
        - Njima to nije odgovaralo iz dva razloga - reče Sinking. -  Prvo zato, što su i oni imali robove koji su za  njih radili, i koji su ih služili, a drugo, postojao je i strah da bi u tom Kraljevstvu Božjem, o kakvom je Isus govorio, i oni mogli izgubiti svoje položaje u židovskom Hramu i svjetovnoj vlasti.
         - Zbog čega su naši znanstvenici odabrali baš Isusa Krista za tu misiju? - upita Honsan.
        -  Isus se još zarana počeo napajati mudrošću, što je bila opća karakteristika tadašnjeg židovskog naroda. A i ponašanje Rimljana u Nazaretu bilo je vrlo ružno. Oni su namjerno izazivali Židove i vrijeđali njihova vjerska osjećanja zbog toga, što su oni vjerovali samo u jednog Boga. Kad su rimski vojnici prolazili ulicom, žene i djevojke morale su se skrivati. Tako je i Isusova majka, Marija, postala žrtva njihovog nasilnog ponašanja! Jedan rimski vojnik ju je silovao, nakon čega je ona ostala trudna. Židovi su zbog svega toga rimsku okupaciju teško podnosili, pa su često podizali pobune! U nekima od njih i Isus je još kao mladić sudjelovao. On je zamjerao i tadašnjim židovskim vlastima, što se jače ne suprotstavljaju tom nasilju. Sve je to utjecalo da upravo Isus Krist bude izabran za tu misiju, koju je on vrlo dobro obavio! - reče Sinking.

 

Naslovnica